Evaluatie en leerplan

Bij Ma’GO! krijg je een brede artistieke vorming. We helpen je ‘unieke ik’ te ontwikkelen, met je eigen talenten en werkpunten. Evaluatie ondersteunt daarbij. Je leraar geeft richting, stuurt bij en stelt je in vraag.

Voor je evaluatie werken we met 5 rollen:

De vakman, ontwikkelt vakmanschap.

De kunstenaar scherpt de eigen verbeelding en expressiekracht aan.

De onderzoeker stelt vragen, experimenteert en (onder)zoekt. 

De samenspeler werkt samen met anderen. 

De performer toont (zich) aan een publiek.

Niet vergelijken, wel stimuleren

Evaluatie in onze school dient niet om te meten, vergelijken, classificeren en ordenen. Wij geven geen punten en brengen je niet onder in categorieën. We stimuleren je wel.

Onze evaluatie stimuleert je persoonlijke ontwikkeling en daagt je uit om je grenzen te verleggen. 

Een evaluatie is:

Voortdurend
Lessen, toonmomenten, opdrachten, persoonlijke studie, … het is allemaal onderdeel van de evaluatie.

Veelzijdig
Je krijgt feedback van je leraar, elkaar, het publiek, externe juryleden enz.

Voedend
We geven feedback waar je mee verder kan. Zo kan je nieuwe uitdagingen aangaan en je verder verdiepen.

Veeleisend
Door een evaluatie heb je de kans om vragen te stellen en bij te sturen. We zijn veeleisend en dagen je uit.

Onderdelen

We gebruiken verschillende middelen om je te evalueren en in gesprek te gaan over je doelen.

Intakegesprek

Bij het begin van het schooljaar ga je in gesprek met je leraar over je competenties en je leerdoelen. Je onderzoekt samen waar je gedurende een semester of jaar op wilt inzetten. Daarbij houden jullie rekening met:

  • de wensen, dromen en verwachtingen van de leerling (en de ouders);
  • de verwachtingen en doelen die de leraar voor deze leerling belangrijk vindt; 
  • de competenties die de academie en/ of de overheid naar voor schuiven.

De resultaten van dit intakegesprek registreren we als eerste evaluatie in ons DKO3-systeem. In november sturen we die door naar de leerling (en de ouders).

Evaluatiefiche

In februari en juni krijg je een evaluatiefiche. Hierop staan:

  • een overzicht van de competenties en leerdoelen waaraan je gewerkt hebt;
  • feedback van de leraar.

Je mag zeker vragen stellen aan je leraar hierover.

Je krijgt een procesevaluatie voor het eerste en tweede semester en eventueel ook feedback voor de toonmomenten waaraan je tijdens het schooljaar deelnam.

Toonmoment

Je neemt tweemaal per jaar deel aan een toonmoment.

Sluit je een graad af (2.3 (volwassenen), 2.4 (jongeren), 3.3 en 4.3) af? Dan geef je op het einde van het jaar een Laureatenvoorstelling. Bij de toonmomenten volgt er feedback van je leraar, bij de Laureatenvoorstelling van je leraar én van een jury. 

Eindevaluatie

Tenslotte krijg je op het einde van het schooljaar ook nog een Eindevaluatie van je leraar. Daarop lees je of je geslaagd bent of niet. Lessen, toonmomenten, opdrachten, persoonlijke studie, … het is allemaal onderdeel van je evaluatie.

Kunstig Competent

Voortrekker

Ma’GO! is één van de voortrekkers van het project Kunstig Competent. Dat is een nieuw evaluatiesysteem voor het deeltijds kunstonderwijs. 

De competenties en leerdoelen leggen we vast in het kunstig competent raamleerplan: eentje voor Podiumkunsten en eentje voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten. Dit raamleerplan geeft ons houvast, maar we kunnen ook onze eigen accenten leggen.