Expert (4de graad)

In de vierde graad zet je je keuze van de derde graad verder. Je volgt nog steeds een uur instrumentles of zangles per week:

Naast instrument- of zangles kies je ook nog uit:

Daarna kan je nog verder naar: