Gevorderde (3de graad)

Nu je de basis goed onder de knie hebt, ga je je verdiepen. Je volgt een uur instrumentles of zangles per week:

Naast instrument- of zangles kies je ook nog uit: