Muziek < Muziekcultuur Notus voor Piano

Muziekcultuur Notus voor Piano

Ben je 18 jaar of ouder en wil je op een gemakkelijke en snelle manier muziek leren? Maar worstel je met de gewone muzieknotatie? Wil je liever geen klassieke muziekopleiding? Dan kan je nu ook Notus leren bij Ma’GO!. Je leert stressvrij piano spelen met een eenvoudigere muzieknotatie.

Wat leer je?

Wat is NOTUS?

NOTUS Muzieknotatie is een nieuwe manier van muziek leren die gemakkelijk en leuk is. Het is een volwaardige muzieknotatie. Het is geen opstap naar de gewone muzieknotatie. Ook oudere senioren kunnen hun ‘pianodroom’ eindelijk waar maken.

  • Er zijn geen moeilijke struikelblokken voor beginners.
  • Je moet minder van buiten leren.
  • Je leert voor piano slechts 7 noten. Hiermee kan je alle witte toetsen (52 in totaal) van een piano bespelen. In de eerste les oefen je reeds op zeven witte toetsen van de piano terwijl je tegelijkertijd de noten leest.

Wat leer je tijdens je lessen bij Ma’GO!?

Dit is een aparte opleiding. Je krijgt twee uur per week les en de opleiding duurt drie jaar. Je leert op een heel toegankelijke manier een basiskennis van muziek ontwikkelen en piano spelen.

  • In deze pianocursus is er geen afzonderlijk vak notenleer en muziektheorie. Je hoeft niet te zingen.
  • Je speelt oefeningen en korte stukjes. Zo komt alle noodzakelijke muziektheorie druppelsgewijs aan bod.
  • Je oefent de eerste 3 maanden met een studieboekje om alle noten te leren lezen en spelen op zowel de witte als de zwarte pianotoetsen.
  • Je leert de basisbeginselen van het pianospel.
  • Na deze 3 maanden is het ‘noten leren lezen’ definitief voorbij en dit voor de rest van deze  muziekopleiding.
  • De volgende trimesters is je traject persoonlijker. Je traint je pianotechniek, speelt diverse ritmes enz.

Muziekcultuur ‘Piano met NOTUS Muzieknotatie’ – 3 jaar – volwassenen vanaf 18 jaar.

Deze Cultuurgraad is gedacht en samengesteld vanuit praktijklessen aan de piano. Er is geen enkele vooropleiding vereist. Je leert tegelijkertijd met het spelen van de piano noten lezen aan de hand van de nieuwe muzieknotatie NOTUS.

NOTUS Muzieknotatie is een zelfstandige drempelverlagende muzieknotatie die specifiek is gecreëerd om gemakkelijk en vlug aan te leren. NOTUS is daarenboven evenwaardig aan de klassieke en meer complexe muzieknotatie.

Zo zal je als beginnende muziekleek na de eerste drie à vier maanden van het 1e jaar reeds ALLE noten kunnen lezen en spelen op ALLE toetsen (de witte en de zwarte) van de piano. Tegelijkertijd wordt ook de eerste basis muziektheorie mondjesmaat toegevoegd al naargelang de behoefte in de oefeningen en stukjes. Dit is de inhoud van het ‘NOTUS PIANO BASIS Studieboek’.

Deze nieuwe didactische aanpak van ‘eerst alle noten leren lezen op een vlotte praktische manier aan de piano’ laat toe om in de volgende studieboeken de aandacht bijna volledig op de studie van ritme, pianotechniek en interpretatie te richten. Hierdoor evolueert de studerende elke week blijvend en gestaag mits er aan het dagelijks oefenen (2x 20 à 30 minuten) voldoende aandacht wordt geschonken. Deze aanpak vermindert effectief de studiedruk zodat de muziekstudie op een ontspannen manier verloopt.

Na het BASIS Studieboek volgen doorheen de drie jaren 3 overige studieboeken. In afspraak met de leerkracht wordt een individueel leertraject vastgelegd zodat iedereen op zijn of haar eigen tempo kan vorderen. Ze loodsen je doorheen de verschillende piano niveaus via een rijk en gevarieerd pianorepertoire. Dit zijn, Studieboek 1 van beginner naar beginnend-intermediair; Studieboek 2 van beginnend intermediair naar intermediair en Studieboek 3 van intermediair naar laat-intermediair. 

De ‘Cultuurgraad NOTUS’ onderscheidt zich van de andere graden doordat er geen proeven, geen toonmomenten en geen optredens worden gevraagd.

Voor wie zijn de lessen NOTUS bij Ma’GO!?

– volwassenen die de klassieke muzieknotatie te complex vinden,

– volwassenen voor wie de tijds- en stressdruk van de normale opleiding te hoog ligt,

– volwassenen die muziek en piano studeren in een zorgtraject,

– volwassenen die een opstap naar de klassieke muzieknotatie noodzakelijk vinden.

Hoe verlopen de lessen praktisch?

De lessen gaan door op vrijdag. Elk studerende heeft twee uur les per week, één uur groepsgerichte individuele les en één uur groepsles.

Bij de groepsgerichte individuele les zijn er maximum vier studerenden.

Binnen de groepsles worden diverse thema’s behandeld die samen bijdragen tot een beter theoretisch en praktisch begrip van muziek en musiceren in het algemeen en pianospelen in het bijzonder. In de eerste plaats gaan we hier dieper in op belangrijke concepten zoals akkoorden en ritme maar we behandelen eveneens zaken als de geschiedenis en werking van de piano, structuur van minimalistische muziek, popmuziek, improvisatie, etc.

Er is ook ruimte voor een eigen inbreng aangezien de groepsles mogelijkheden biedt om vragen vanuit de leerlingen extra toe te lichten met praktische voorbeelden.

De lesuren op vrijdag (onder voorbehoud van wijzigingen):

– 16.00h-17.00h: groepsgerichte individuele les 

– 17.00h-18.00h: groepsles

– 18.00h-19.00h: groepsgerichte individuele les

– 19.00h-20.00h: groepsles

– 20.00h-21.00h: groepsgerichte individuele les

 Meer info over NOTUS Muzieknotatie: www.notus.world

Meer info:

daniel.valkenborgh@ma-go.be

Erwin Clauws (ontwikkelaar NOTUS)
info@notus.world

Je kan bij Ma'GO! ook nog kiezen voor o.a.: